Bemutatkozás

Tisztelt Olvasó! 

Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik megtisztelnek bennünket honlapunk tanulmányozásával. 

Egy településnek az a lényege, hogy az embert, az emberi társadalmat szolgálja. 

Ennek szolgálatában célunk, hogy tudatos településfejlesztéssel az itt élők számára komfortos, otthont nyújtó települést biztosítsunk, az átutazók pedig találkozzanak a rendezettség, gondosság, figyelmesség érzetével. Hiszen első benyomást nem lehet megismételni.  

A ház csak egy épület, az otthon egy érzés...az az érzés, mely megtölti az embert jóval, rosszal, hangulattal, élménnyel, illattal, emlékkel....különleges hangulatot szül a lélekben...minden helynek meg van az illata" Ágakon billegő fénysugár, falcossá redőzött múlt, emlék, mely homállyá avult...."

Büszkeséggel tölt el, hogy ennek a gondozott, fejlődő, kiváló értékekkel bíró településnek lehetek szolgálatában.

Kívánom, hogy velünk, az intézményeinkkel kapcsolatba kerülve, vagy csak éppen átutazva jó benyomással találkozzanak! 

Településünk arculatát meghatározza a múltunk, a nemzetiségek elkülönülése – Magyarlad és Németlad -, illetve a két falu közé ékelődött földesúri birtok. A település domborzati viszonyai izgalmasak, összképe esztétikus. A változatos domborzathoz igazodó utcahálózat és a sok belterületi zöldfelület kifejezetten vonzóvá teszi a tradicionális, falusias jellegű otthonunkat.  Számos műemléki védelemmel védett építészeti értékekkel rendelkezünk: Hoyos kastély, annak történeti kertje, istállója, németladi temető kálvária dombja.

Lad kálvária

Ladon a Petőfi utcában, a templom közelében található a ”Szabadság téri temető” – s ennek szélén áll a szépen karbantartott stációsor, a domb tetején  neoromantikus kápolnával, melyet gróf Czindery László építtetett a XIX.szd. közepén családi sírboltja fölé.
A kálvária képeit festette 1993-ban  Károlyfi Zsófia.