Látnivalók

Az egykori Hoyos-kastély, mely angol vadászkastély stílusban épült, kora nevezetes látványossága volt. Az épület az ezredfordulóra sajnos igen leromlott, s jelentõs felújítást kellene végrehajtani rajta, hogy ismét régi fényében csillogjon.
A kastély egykor négyezer kötetes könyvtárral rendelkezett és biedermeyer bútorzattal volt berendezve. Angolparkjában szobormaradványok és egy régi kolostor emlékei láthatók.
Az intézmény a kilencvenes években épült, s több mint százmillió forintba került. Az épület mellé egy szolgálati lakást és tornatermet is felépítettek. Idõközben a vállalkozó tönkrement, így a kastély még mindig üresen áll. Az iskola elkészült, azonban az önkormányzatnak évente harmincmillió forintjába kerül a fenntartása. Az intézmény pedagógusai egyébként a hagyományos 1.-8 osztályos iskolarendszerben oktatják a ladi és környékbeli gyerekeket. 

A ladi katolikus templom története az 1880-as éveknél korábbra nyúlik vissza. Ekkor esett át egy nagyobb felújításon. A mai épület a harmadik a községben, az elsõ egy fatemplom volt a falu másik részén. A miséket a helyben élo Stix Tamás plébános celebrálja. Ladon és a környékbeli falvakban élo fiatalok is érdeklodnek a vallás iránt: ok egy csoportban, a Keresztény Ifjúsági Klub rendezvényein ismerkednek vallásukkal.
A római katolikus templom ma is korszerû: húsz éve a belseje és a padozata is fûtött. Az egyházi intézmény különleges látnivalót kínál, Barabás Miklósnak vannak itt festményei: ezek a Szent Józsefet és Szent Lászlót ábrázoló oltárképek.

A XIX. század közepén építették fel a római katolikus kápolnát, melyet a helyi lakosság mellett a turisták is szívesen keresnek fel. A mûemléképület neoromantikus stílusban épült, történeti érdekessége, hogy gróf Csinderi László családi sírboltja fölé építtette.

A település legrégebbi egyházi intézménye, a református templom 1840-ben épült. Húsz ladi rendszeren jár az istentiszteletekre, amelyeket a környezõ települések lelkészei tartanak. Ladnak 1956 óta - amikor mártírhalált halt az itteni plébános - nincs református egyházi személye. A református templom egyébként rossz állapotban van, ezért a szertartásokat a parókián tartják.
A domboldalra épült templom a nagy közúti forgalom miatt könnyen megcsúszhat, ezért az azt tartó támfalat a közeljövõben meg kell erõsíteni. Az épület restaurálása is esedékes lenne.
A templom felújítására szánt adományokat az egyházközség köszönettel fogadja a következõ számlaszámon: OTP 11743002-20127279.