A helyi identitás erősítése a Dráva-mentén

 A helyi identitás erősítése a Dráva-menténKedvezményezett: Csokonyavisonta Község Önkormányzata
A projekt címe: A helyi identitás erősítése a Dráva-mentén
A támogatás összege: 57 625 498,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja egy olyan konzorcium megalakítása, amely képes egy olyan, identitástudat-erősítő projektet megvalósítani, amely akár a következő évtizedekre meghatározza a hasonló jellegű programok tematikáját, illetve nemcsak a települések, hanem az egész térség pozitív megítélését. A megvalósítás területe Dél-Somogy, ahol 23 egymáshoz csatlakozó önkormányzat hozott döntést arról, hogy konzorciumot alkotnak. Csokonyavisonta, mint az egyik legkomolyabb turisztikai lehetőségekkel rendelkező települést választotta meg gesztornak a konzorcium, egyhangúlag, mivel a település rendelkezik a  megfelelő szakértő csapattal a projekt gondtalan lebonyolításához. A konzorciumban kizárólag települési önkormányzatok vesznek részt. A projekt területi lehetőségeit meghatározza továbbá a Dráva folyó közelsége, ami a helyi identitás meghatározásának egyik kulcseleme. A projekt keretében részint rendezvényeket tartanak a települések, azonban nem egymástól izoláltan, hanem már a tervezés során külön figyelmet fordítanak arra a tagok, hogy a rendezvények egymásra épülő, egymást szinergikusan erősítő láncolatot jelentsenek. Minden település tervez a projektben legalább egy  közlekedésbiztonsági és egy közbiztonsági rendezvényelemet, amely miatt felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel mind az adatszolgáltatás, mind a rendezvények szakmai megvalósítása terén. A konzorcium tagjai egyetértenek abban, hogy a képzések kiemelten fontosak a projekt során, mivel
a megfelelően képzett és a projekt keretében tapasztalatot szerzett szakmai gárda alkalmas lesz arra, hogy a projekt megvalósítási időszakát követően a fenntartási időszakban is folytassa az identitáserősítő rendezvények megszervezését. Szintén fontosnak tartja azt a pályázó, hogy a levéltárban a
konzorciumi tagokra vonatkozó információk felkutatására egy komplett tervet dolgozott ki, ami biztosítja a hatékonyságot.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.04.22.

A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00011

Projektbemutató (pdf)