Településképi Arculati Kézikönyv készítése

Lad Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017.(IV.3.) önkormányzati rendeletében foglalt eljárás-rend betartásával el kívánja készíteni a település Településképi Arculati Kézikönyvét és új településképi rendeletét.

E munka folytatásaként a  lakossági fórumot követően 8 napon belül  ( legkésőbb dec. 2. napjáig) írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, a Ladi Hivatal címére – 7535 Lad, Petőfi u. 2. – történő megküldéssel, vagy elektronikusan a lad.hivatal[at]gmail[dot]com címre. 

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság és a civilek aktív részvételére! 
Állítsuk össze közösen településünk közösségi értéktárát! Dokumentáljuk együtt településünk kincseit és rejtett szépségeit, megalapozva a településkép védelmét és segítve a Településképi Arculati Kézikönyv megszületését.